Exkurze ČNB Brno 

Dne 17. dubna 2024 se třída OA 2. A oboru obchodní akademie vypravila na odbornou exkurzi do pobočky České národní banky v Brně

V bance jsme byli přivítáni dvěma průvodci, kteří nás vtipným výkladem prováděli po celou dobu exkurze. 

Na úvod byli žáci seznámeni s historií peněz, s podobou padělaných bankovek apod. Následovala prohlídka expozice Lidé a peníze a na závěr jsme shlédli výstavu výtvarníka a medailéra Jiřího Harcuby „Krása ve skle a kovu“. 

Ing. Dagmar Pavlíková Nešporová, učitelka odborných předmětů 

redakce