Nezařazené

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení na Střední škole Edvarda Beneše Břeclav

Ve dnech 10. a 11. června 2024 proběhlo na Střední škole Edvarda Beneše Břeclav slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Ceremoniál se konal v krásných prostorách břeclavské synagogy za účasti vedení školy, představitelů města, pedagogů, studentů, jejich rodin a dalších hostů.

Slavnostní událost zahájil ředitel školy, pan Mgr. Jiří Uher, který ve svém proslovu zdůraznil význam vzdělání a vyjádřil hrdost nad úspěchy letošních absolventů.

Během ceremoniálu vystoupili s proslovy také absolventi. Poděkovali svým učitelům a rodičům za podporu během celého studia.

Poté následovalo předávání maturitních vysvědčení jednotlivým studentům. Každý z nich byl při příchodu na pódium uveden a obdržel vysvědčení od třídního učitele. Oceněni byli z rukou ředitele školy studenti, kteří dosáhli mimořádných výsledků, a byli za své úspěchy zvlášť vyzdviženi.

Ing. Dagmar Pavlíková Nešporová se v projevu podělila o své zážitky, poděkovala rodičům i učitelům za jejich podporu a vedení.

Kulturní program obohatilo duo Resuanto, které zahrálo několik skladeb. Celá akce byla zakončena společným fotografováním.

Předávání maturitních vysvědčení bylo nejen oslavou úspěchů studentů, ale i důkazem toho, že tvrdá práce a vytrvalost přináší zasloužené výsledky. Škola přeje všem absolventům mnoho úspěchů v jejich budoucím studiu i profesním životě.

Autor článku: Ing. Dagmar Pavlíková Nešporová

redakce