Nezařazené

Slavnostní předávání výučních listů a vysvědčení na Střední škole Edvarda Beneše Břeclav

Břeclav 18. června 2024– Střední škola Edvarda Beneše Břeclav se dnes stala dějištěm slavnostního předávání výučních listů a vysvědčení. Událost se konala v prostorách synagogy, kde se sešli studenti, jejich rodiny, učitelé a další hosté, aby společně oslavili významný milník v životech čerstvých absolventů.

Ceremoniál zahájil ředitel školy, pan Mgr. Jiří Uher, který ve svém projevu vyzdvihl úsilí a vytrvalost studentů během jejich studia. Slavnostního předávání se zúčastnili také významní hosté, mezi nimiž nechyběli zástupci města a také zástupce generálního partnera firmy FOSFA, a.s.

Během ceremoniálu byli oceněni také nejlepší učni, kteří dosáhli nejlepších výsledků u závěrečných zkoušek. Odměnu předal zástupce firmy Fosfa, a.s. pan František Klimovič, Group Leadera technického centra spolu s ředitelem školy Mgr. Jiřím Uhrem.

Ocenění a finanční odměnu získali tito studenti:

1. místo a odměna 15 000 Kč, Šimon Kruták učební obor elektrikář silnoproud

2. místo a odměna 10 000 Kč, Antonín Botek učební obor elektrikář silnoproud

3. místo a odměna 5 000 Kč, Roman Mika učební obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Předání výučních listů a vysvědčení se neslo ve slavnostním duchu, kdy každý absolvent obdržel vysvědčení a výuční list z rukou třídních učitelů. Mnozí z nich byli oceněni za své výjimečné výkony nejen ve studiu, ale také za přínos v mimoškolních aktivitách a projektech a obdrželi z rukou ředitele školy pamětní list.

Kulturní program obohatilo duo Resuanto, které zahrálo několik skladeb. Celá akce byla zakončena společným fotografováním.

Střední škola Edvarda Beneše tímto ceremoniálem uzavřela další úspěšný rok a vyslala do světa novou generaci kvalifikovaných odborníků, kteří jsou připraveni čelit výzvám pracovního trhu a přispívat svými znalostmi a dovednostmi k rozvoji naší společnosti.

redakce