Poděkování

Vážení kolegové, rodiče, žáci a partneři,

dne 23. února 2024 proběhl tradiční Studentský ples.

Touto cestou bychom chtěly poděkovat všem, kteří se na přípravě a organizaci plesu podíleli. Velké díky patří Mgr. Marcele Létalové a Mgr. Lukáši Kalabisovi, kteří dokázali za velmi krátkou dobu řipravit s žáky polonézu a s pedagogy nacvičila Marcela Létalová krásné vystoupení. Dále děkujeme Mgr. Jitce Martínkové, která zorganizovala vystoupení žáků třídy OA 1. A, Mgr. Ivě Kroupové při pomoci s výdejem tomboly a Petru Koláři za pomoc při koštu vína. Děkujeme také všem pedagogům, kteří se aktivně podíleli na učitelském vystoupení.

Za foto děkujeme Marku Kučerovi a za zpestření pouťové atmosféry přistavením střelnice děkujeme paní Vilmě Valdové.

Poděkování patří také Ing. Martinu Křenovi, který zabezpečil zhotovení dekoračních konstrukcí.

Za logistickou pomoc děkujeme pánům Sladkému, Kolibovi a Mankovi.

Velké díky patří všem, kteří přispěli sponzorským darem do tomboly Studentského plesu naší školy. Velmi si Vaší podpory vážíme, bez ní by pro nás byla jeho příprava a realizace mnohem obtížnější. I díky Vám byl letošní ples příjemnou a úspěšnou společenskou akcí s velkou a bohatou tombolou; 762 cenami ve vedlejší tombole a 22 cenami v hlavní tombole.

Atmosféra byla báječná, všichni si ples do poslední chvíle užili za skvělého hudebního doprovodu The Teachers, CM Modruša a DJ Cibina, kterým tímto také ještě jednou děkujeme.

A největší dík patří studentům OA 3. A a OA 3. B, kteří se na přípravě plesu podíleli a bez nich by tento ples nebyl takový, jaký byl. Zkrátka nejlepší.

Odkaz foto:

https://eu.zonerama.com/MarekPhoto/Album/11137257

Odkaz video:

+ 9

redakce