Nezařazené

PROJEKTOVÝ DEN PRO ŽÁKY BŘECLAVSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Ve dnech 27. a 28. února 2024 se konal na Střední škole Edvarda Beneše Břeclav, příspěvkové organizaci PROJEKTOVÝ DEN určený žákům8. ročníků břeclavských základních škol. Kadeřnickou provozovnu a Dílny odborného výcviku navštívilo celkem 70 žáků ze ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1 a ZŠ Břeclav, Slovácká 40.

Projektový den byl zahájen prezentací oborů naší školy. Po skončení prezentace se dívky odebraly do kadeřnické provozovny na součásti SOU a chlapci s jednou dívkou do Dílen odborného výcviku.

V kadeřnické provozovně si dívky mohly nechat upravit vlasy od žákyň 2. ročníku oboru Kadeřník. Tyto úpravy spočívaly v mytí vlasů, foukání, kulmování, krepování či žehlení vlasovou žehličkou. Dívky tuto možnost využily ve velkém počtu. Nachystány byly také cvičné hlavy, na kterých si děvčata mohla vyzkoušet nácvik rozdělování vlasových sekcí nebo tvorbu různých typů copů a culíků. Na závěr si mohly vyzkoušet nákres vlasového pramene.

Poté následovala prohlídka učeben SOU. Zde se žákyň ujala Ing. Kubíková, vyučující ekonomických předmětů, která pro ně přichystala jednoduché kvízy a soutěže. Správná řešení byla oceněna drobnou odměnou, kterou připravili žáci na 3D tiskárně.

V Dílnách odborného výcviku se žáci rozdělili do dvou skupin. V zámečnické dílně si mohli vyrobit závity na šrouby nebo přinýtovat plastové logo školy. V elektro-slaboproudé dílně si mohli pomocí páječky zhotovit jednoduchý blikač a následně ho zakomponovat do vytištěné krabičky a stojánku.

Osmáci tak strávili dva zajímavé dny v prostředí jejich potencionálně budoucího dalšího vzdělávání. Podle zpětné vazby jak ze strany zúčastněných žáků, tak ze strany vedení základních škol, se jednalo o velmi vydařenou akci.

pilna