Nezařazené

Exkurze žáků STR1 do společnosti VAG s.r.o.

Dne 3. dubna 2024 vyrazila třída STR1 na exkurzi do společnosti VAG s.r.o., předního výrobce technologií pro vodní hospodářství. Tento návštěvní program byl součástí školního vzdělávacího plánu s cílem poskytnout žákům praktické znalosti z reálného průmyslového prostředí a umožnit jim nahlédnout do fungování jedné z vedoucích společností v oblasti vodního hospodářství.

Společnost VAG s.r.o., která je součástí mezinárodní skupiny VAG, se specializuje na vývoj, výrobu a prodej armatur a technologií pro řízení a regulaci toku vody. Se svými inovativními řešeními a špičkovou kvalitou produktů je VAG s.r.o. uznávaným partnerem pro vodárenské společnosti, průmyslové podniky a městské infrastruktury po celém světě.

Po příjezdu byli žáci přivítáni zaměstnancem společnosti, který je provedl bezpečnostními instrukcemi. Následovala prohlídka výrobního závodu, kde žáci mohli na vlastní oči vidět výrobní procesy, od inženýrství, výroby komponentů ve slévárně, až po samotnou montáž. Exkurze byla zakončena diskusí.

Tato návštěva nejenže poskytla studentům cenné praktické znalosti, ale také jim otevřela dveře k možné budoucí kariéře v tomto dynamicky se rozvíjejícím odvětví.

Exkurze do společnosti VAG s.r.o. třídě  STR1 pomohla upevnit jejich znalosti,  rozšířit obzory a posílit jejich zájem o technické obory. Vzdělávací iniciativy tohoto typu jsou klíčové pro propojení teoretických znalostí se skutečným průmyslovým prostředím a připravují žáky na budoucí profesní život.

Začátek formuláře

hanzelkova