Provoz a ekonomika dopravy

Žáci navštívili provoz v železniční stanici Břeclav

Břeclav, 26. června 2024 – Žáci 2. ročníku oboru Provoz a ekonomika dopravy v závěru školního roku navštívili pracoviště řízení dopravního provozu a nákladní nádraží v Břeclavi. Tato exkurze, jim nabídla možnost nahlédnout do zákulisí železniční dopravy jak u společností Správa železnic, tak u společnosti ČD Cargo.

Řízení dopravního provozu

Žáci se seznámili s moderními technologiemi a postupy používanými při řízení železniční dopravy v železniční stanici Břeclav. Dispečeři jim ukázali, jak zajišťují bezpečný a plynulý provoz vlaků. „Bylo fascinující sledovat, jak rychle a efektivně řeší různé situace,“ řekl jeden z žáků.

Nákladní železniční vozy

Na nákladovém nádraží žáci viděli různé typy nákladních vozů a jejich specifika. Naučili se, jak se vozy nakládají a vykládají, a jak se zabezpečuje náklad. „Tato část exkurze byla velmi praktická a poučná,“ uvedla jedna z učitelek.

Inspirace pro budoucí generace

Cílem exkurze bylo nejen obohatit výuku, ale také inspirovat žáky k budoucí kariéře v železniční dopravě. „Doufáme, že někteří z nich se rozhodnou pro kariéru v tomto oboru,“ dodal organizátor akce.

Exkurze byla úspěšná a všichni účastníci si odnesli nejen nové znalosti, ale také nezapomenutelné zážitky.

Ilona Galanidisová