Nezařazené

Třetí místo v celostátním finále CanSat.

Studentský tým MARS (Moravian Association of Robotics & Space) ve složení Alexandr Číž, Adam Otáhal, Matěj Mrkva, Michal Pavelka (všichni čtyři ze třídy ELT3A), Paul Jan Posenau (třída ELT2C) a Matěj Ondráček (třída ELT1B) získali třetí místo v celostátním finále soutěže CanSat 2024. Obhajoba probíhala přímo ve velkém sále brněnské hvězdárny a konkurence měla opravdu vysokou úroveň. Hodnocení poroty bylo zaměřeno především na konstrukci satelitu a zpracování výstupních dat z čtvrtečních letů na letišti v Brně Medlánkách. Hodnotila se týmová práce, technické a vědecké zpracování, orginalita a kreativita studentů. V rámci letu díky problémům u nosné rakty zahynul náš satelit čestnou smrtí a jeho ostatky leží v blízkosti letiště. Svou roli však splnil a při návratu domů už studenti plánovali konstrukci nového a samozřejmě lepšího modelu pro příští rok. Všem blahopřejeme k výbornému úspěchu a k fantastické reprezentaci školy.

redakce