I v letošním roce proběhl v pořadí již 10. ročník setkání žáků oboru Řízení dopravy se zástupci z dopravních podniků. Ve dvou blocích workshopu byli letošními hosty zástupci společnosti Správa železnic, kterou zastupoval pan Ing. Tomáš Černík a společnost JMK Kordis pan Ing. Květoslav Havlík. Žáci měli možnost získat aktuální informace o chodu a připravovaných akcích, které společnosti chystají na blízká i vzdálená období v oblasti železniční dopravy v ČR a v oblasti hromadné dopravy v Jihomoravském kraji. Ve třetí části akce vystoupili žáci 4. ročníku, kteří představili formou krátkých představení své maturitní projekty, které budou obhajovat 20. května 2024 před maturitní komisí.

Děkujeme zástupcům společností, kteří si připravili poutavá povídaní, a maturantům držíme palce u obhajob.

Ilona Galanidisová