Nezařazené

Celostátní kolo soutěže KOVO – Junior 2024 – zámečník

Ve dnech 23. a 24. 4. 2024 proběhlo celostátní finále soutěže České ručičky – KOVO – Junior 2024- zámečník, které se konalo v Opavě.

První den byl zaměřen na praktickou část, což bylo zhotovení univerzálního klíče s velmi přesnými rozměry a druhý den byl zaměřený na část teoretickou.  Do finále postoupilo 17 žáků z celé České republiky. Do kategorie zámečník jsou zahrnuty obory: Strojní mechanik, Nástrojař a Puškař.

Do finále se probojoval i náš žák Martin Kořínek ze třídy SM 3., který si nevedl vůbec špatně a přes velmi silnou konkurenci z oborů Nástrojař a Puškař se umístil na krásném 7. místě, což považujeme za velký úspěch naší školy. Martinovi patří velké poděkování.

pilna