16. listopadu 2023 se naše škola už tradičně zúčastnila mezinárodní online soutěže Best in English.

Všichni zúčastnění poměřují každoročně své schopnosti v gramatice, poslechu a porozumění textu na úrovni B2 – C1 dle Společného evropského referenčního rámce. Časový limit na vyplnění testu byl 60 minut.

Celkem se zúčastnilo přes 24 343 studentů ze 702 středních škol ve 34 zemích, z toho 27 žáků naší školy.

Každý žák po odeslání testu viděl své finální skóre, a tak mohl zjistit, jak daleko měl k dosažení maximálního počtu 126 bodů. Mezi naše nejúspěšnější žáky patřili Marek Matocha (104,5 bodů), Simona Štefková (99,5 bodů) a Matěj Ondráček (96 bodů).

redakce