Nezařazené

Úspěšné vystoupení na konferenci v Soluni

Ve dnech 30.11. – 1.12. 2023 se žáci třídy MT2 Prokop Šlancar, Dominik Hájek, Ondřej Matyáš, Rudolf Švejdík a Vít Baránek zúčastnili studentské konference v řecké Soluni.

Mezinárodní studentská konference byla městem Soluň pořádána u příležitosti 1160. výročí od započetí mise Cyrila a Metoděje (rodáků ze Soluně). Studenti si ve skupinkách měli připravit prezentaci na stanovená témata související se životem a působením soluňských bratří a na konferenci svůj příspěvek v angličtině přednést.

V rámci příprav na prezentaci žáci navštívili loni vzniklé Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě u Uherského Hradiště, které činnost věrozvěstů podrobně mapuje. Zde se jim věnovala paní archeoložka Mgr. Dana Menoušková. Z návštěvy tohoto muzea a získaných materiálů pak studenti zpracovali prezentaci s názvem Mapa nejdůležitějších míst a činností svatých Cyrila a Metoděje. Na mezinárodní konferenci ji zvládli i přes průvodní nervozitu přednést opravdu výborně a dostalo se jim gratulací od mnoha účastníků.

Jsme moc rádi, že naše škola má žáky, kteří mají ochotu a zájem dělat něco navíc, a ještě jsou v tom i velmi šikovní. Za úspěšnou reprezentaci naší školy Prokopovi, Dominikovi, Ondrovi, Rudovi a Vítkovi děkujeme.

pilna