Nezařazené

3. místo v soutěži KOVO – Junior 2024 – zámečník

Dne 6. 3. 2024 proběhlo regionálního kolo soutěže České ručičky – KOVO – Junior 2024 – zámečník, které se konalo v Hustopečích u Brna.

Soutěž měla zastoupení škol z celého Jihomoravského kraje a zúčastnilo se jí celkem 22 soutěžících. Do kategorie zámečník jsou zahrnuty obory: Strojní mechanik, Nástrojař a Puškař.

Naši školu reprezentovali žáci Martin Kořínek SM3, který se umístil na krásném 3. místě a Richard Konečný SM3. který skončil na 18 místě.

Vzhledem k velmi silné konkurenci z oborů Nástrojař a Puškař, je umístění Martina Kořínka obrovský úspěch naší školy.

pilna