Nezařazené

Exkurze – Věznice Břeclav 19. 12. 2023

Dne 19. 12. 2023 se žáci třídy PED 4. byli podívat v rámci exkurze ve „Věznici Břeclav“ za účelem náboru na pracovní pozice a to, jak v rámci služebního, tak i civilního pracovního poměru. Žákům se věnovali pracovníci, jak z řad civilu – personalisté, tak i z řad služebního poměru – dozorčí a strážní. Žáci si mohli vyzkoušet zbraně, jak je např. těžká bezpečnostní vesta, dozvěděli se informace, jak se mají přihlásit, co za to budou mít a koho mohou kontaktovat.

Během prohlídky samotné věznice, měli možnost nahlédnout do života odsouzených např. cela předběžného zadržení, samotné ubytovací zařízení (cely), plac, kde mohou vězni být a další prostory věznice. Dokonce za jejich přítomnosti byl spuštěn i poplach.

Exkurze byla pro žáky přínosem a snad se v červnu po maturitě přihlásí k výběrovému řízení.

pilatova