Nezařazené

Exkurze v pobočce České národní banky

Dne 7. 12. 2023 se žáci třídy OA 2. B zúčastnili odborné exkurze v pobočce České národní banky v Brně. Měli možnost nahlédnout do historie vzniku peněz, poznat okolnosti vývoje bankovnictví v Československu i v samostatné České republice. Seznámili se s ochrannými prvky bankovek a také si vyzkoušeli odhalit bankovky padělané.

Návštěva ČNB se setkala s příznivými ohlasy ze strany žáků i doprovázejících pedagogů, stala se vítanou změnou výuky mimo školní lavice.

redakce